EMC i smarte nett

EMC i smarte nett (EMC-nett, april 2018 – desember 2019) forsker på effektiv og korrekt håndtering av problemer forårsaket av nye typer elektrisk utstyr.

Populærvitenskapelig beskrivelse


EMC i smarte nett prosjektet skal bidra til å sikre problemfri drift av det smarte nettet ved å effektivt og korrekt håndtere problemer forårsaket av nye typer utstyr. Etter hvert som utbredelsen av utstyr med kraftelektronikk har økt, f.eks. i forbindelse med elbiler, solcellepanel, mer kompakt og effektiv forbrukerelektronikk, osv., har også antall tilfeller med interferens mellom utstyr økt. Tilfellene kan rangeres fra irriterende, men ufarlige, til alvorlige. Dette er i ferd med å bli et samfunnsproblem med stadig større konsekvenser.

Induksjonstopp
Induksjonstopper og LED-lys er eksempler på apparater som kan forårsake eller blir påvirket av EMC-problemer. I enkelte tilfeller er det observert at induksjonstopper slås på og av ukontrollert.


Problemene ender ofte som klagesaker hos det lokale nettselskapet. Det er i utgangspunktet (oftest) ikke noen feil med utstyret, og en trekker dermed konklusjonen at det må være noe i forsyningsspenningen som forårsaker de erfarte problemene. Men normalt er det ikke noe galt med forsyningsspenningen heller; det er kundens eget utstyr som lager problemene han eller hun erfarer.

For kunden (og i noen tilfeller også nettselskapet) kan det bli vanskelig å finne ut hvem som er ansvarlig. EMC-problemer faller ofte mellom flere stoler, og blir ikke tatt skikkelig hånd om. I praksis løses ofte problemene til slutt ved at kunder med påvirkede apparater bytter ut disse i lignende modeller, men dette er ikke alltid mulig.

Enkelte eiere av Nissan Leaf har opplevd ladeproblemer forårsaket av jordfeil. Å bytte ladekabel til en eldre modell har i disse tilfellene løst problemene, men er ikke nødvendigvis mulig for andre elbilmodeller med tilsvarende utfordringer.


EMC i smarte nett har som mål å sørge for at denne typer problemer blir effektivt og korrekt håndtert. Dette skal gjøres ved å drive problemløsning av et utvalg av case innen de tre hovedkategoriene:

  • Elbillading
  • Solcelleanlegg
  • Smarthus og små mikronett


Basert på erfaringen fra casene skal retningslinjer for håndtering utarbeides. Dette skal bidra til å sikre problemfri drift av et smart nett som inneholder økende mengder kraftelektronikk.


Se også prosjektoversikten hos Forskningsrådet

Resultater


Elbillading


Solcelleanlegg


Smarte hus og mikronett


Standardisering


Prosjektet ble avslutningsvis oppsummert i en håndbok for håndtering av EMC-problemer og på et kurs. Håndboken ble lansert desember 2019.

Omtale av EMC i smarte nett


Ny veileder: Slik løser du ladeproblemene (Teknisk Ukeblad)

Forsker på høyfrekvent støy (Energiteknikk)

Om prosjektet (Solenergiklyngen)


På PQAs blogg:Tilbake til forsiden