EMC i smarte nett

EMC i smarte nett oppdateringer

Etter at revidert søknad er levert til og godkjent av Forskningsrådet, samarbeidsavtale mellom prosjektpartnerene er signert, og kontrakt med Forskningsrådet er i boks, er per 1. april EMC i smarte nett offisielt i gang!

Kort om prosjektet

EMC i smarte nett er et forskningsrådsprosjekt finansiert av ENERGIX programmet til Forskningsrådet, som skal forske på hvordan nye typer EMC-problemer kan håndteres riktig og effektivt. Prosjektet arrangeres i samarbeid mellom:

  • PQA (prosjekteier) og Energi Norge (prosjektleder)
  • Fem nettselskap: Hafslund Nett, Lyse Elnett, Skagerak Nett, Eidsiva Nett og NTE Nett
  • Tre bransjeorganisasjoner: Elbilforeningen, Smartgridsenteret og Solenergiklyngen
  • og NVE

Se her for en kort beskrivelse av det faglige innholdet i prosjektet. Ellers er prosjektet også blitt omtalt på Smartgridsenteret sine nettsider og hos Energiteknikk, på Solenergiklyngen sine nettsider, og ved en sak i papirutgaven av Energiteknikk.

Prosjektoppstart

Oppstartsmøte i prosjektet ble arrangert 12. april. Første hovedaktivitet “Innsamling av case” ble satt i gang, hvor relevante case som kan brukes videre i prosjektet skal identifiseres. Problemløsning i disse casene skal brukes for å finne gode fremgangsmetoder og rutiner for å håndtere nye typer EMC-problemer.

De tre kategoriene av EMC-problemer som det fokuseres på i prosjektet er forøvrig:

  • Elbilladeproblemer
  • Stabilitetsproblemer i solcelleanlegg
  • Interferensproblemer i smarte hus og mikronett

Har du case som du tror kan være aktuelle for prosjektet? Ta gjerne kontakt med Henrik Kirkeby for en trivelig prat om problemløsning!

Nyheter

Et viktig tema i prosjektet er standardisering, eller rettere sagt: Manglen på standardisering. PQA er nå blitt med i NEK NK 77 – Elektromagnetisk Kompatibilitet, for å sitte nærmere på disse utfordringene. I tillegg deltas det i den internasjonale standardiseringsgruppen CIS/H/JWG-6, som skal oppdatere EMC-standardene for emisjon og immunitet. Disse brukes i CE-merking av elektriske produkter, og er dermed svært viktige i arbeidet med å redusere mengden EMC-problemer. Oppstartsmøte i arbeidsgruppen er 17. juli.

Et annet viktig tema i prosjektet, er å teste ulikt utstyr som kan måle med høyere frekvens enn tradisjonelle spenningskvalitetsloggere. Mange typer interferens er forårsaket av støy med høyere frekvens enn det tradisjonelle loggere kan måle, og det er dermed behov for nytt utstyr. To slike produkter er under anskaffelse for testing i prosjektet, og PQA nylig har bestilt PQ-Box 300 fra A-Eberle. Denne vil bli testet sammen med PQube 3 fra PSL, og andre tradisjonelle måleinstrumenter, i ulike case.

Nye typer måleinstrumenter, som kan måle mer høyfrekvent støy enn tradisjonelle instrumenter. T.v: PQ-Box 300, T.h: PQube 3.

Følg med videre for å se hva som skjer i prosjektet!

Tilbake til forsiden.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *