distribuert produksjon

Distribuert produksjon

Kraftsystemet er i endring: Mens det før var vanlig med store kraftverk tilknyttet høyere spenningsnivå, er det nå også vanlig med både mindre vannkraftverk i høyspente distribusjonsnett og regionalnett (småkraft) og solcellepanel hos sluttbrukere (plusskunder). Å integrere distribuert produksjon i distribusjonsnett opprinnelig bygd kun for forbruk medfører noen utfordringer. Dette gjelder både i form av tilknytningskapasitet og nettplanlegging, og for nettdrift.

 

Småkraft

Branjsen har utviklet seg positivt de siste årene, og tilknytning av småkraftverk (vannkraftverk mellom 1 og 10 MW) foregår i dag mer strømlinjeformet enn tidligere. De fleste nettselskap har forholdsvis god kontroll på beregning av tilknytningskapasitet, og er kjent med utfordringer rundt f.eks. releplanlegging. Forbedringspotensialet ligger i dag i å ta i bruk av nye alternativer for økt tilknytningskapasitet, som f.eks. spenningsregulering. Det er også forbedringspotensiale i å forhindre problemer med pendlinger og ustabilitet ved å ha bedre kontroll på innstillinger av reguleringssystemer i kraftverkene. PQA kan hjelpe med:

  • Anbefalinger, vurderinger og nettanalyse relatert til alternativer til nettforsterkning, som spenningsregulering ved bruk av reaktiv effekt, linjeregulatorer, autotrinnede nettstasjoner, osv. (se også Krevende nettanalyse)
  • Analyser av transient stabilitet, samt analyse og anbefalinger i områder med problemer med pendlinger og ustabilitet.
  • Andre forhold rundt nettilknytning av distribuert produksjon og analyse av tilknytningskapasitet.

 

Plusskunder

I 2016 ble det installert fire ganger så mange solcelleanlegg som året før. Plusskunder kommer for fult, og retten til å være plusskunde er nå også forskriftsfestet av NVE. At enkeltkunder installerer mindre solcelleanlegg fører normalt ikke til utfordringer, men større anlegg, flere anlegg i nærheten av hverandre, og spesielt anlegg i svake nett har skapt og kan skape utfordringer. PQA kan hjelpe med:

  • Analyser av spenningsforhold, beregninger av tilknytningskapasitet, og anbefalinger til tillatt spenningsstigning.
  • Valg av tekniske vilkår i tilknytningsavtaler, samt hvilke krav som skal stilles til plusskundene (se også Standarder og regelverk).
  • Måling og analyse for å kontrollere spenningsforhold, samt problemløsning i tilfeller med overspenninger, usymmetri, ustabilitet, mm.

 

Tidligere arbeid

Resultater fra spenningskvalitetsmåling på trefase 230 V solcelleanlegg, PQA AS. Oppdrag for nettselskap, resultatene er beskrevet i dette blogginnlegget.

Rammevilkår for plusskunder, Kirkeby, Sand og Sæle, 2015. Kan kjøpes hos Energi Norge.

Testing av småkraftverks FRT-egenskaper, Kirkeby og Høivik, 2017. Sluttrapport fra DIP TEST-prosjektet, SINTEF Energi. Kan leses her.

 

Tilbake til forsiden