Kurs og opplæring

Kurs og opplæring

Selv om det er mye stoff tilgjengelig for å lære seg opp om spenningskvalitet, kan det være mer effektivt å lære fra andre som har jobbet med temaet. Avhengig av hva en er interessert i kan det være både praktiske og teoretiske kurs som kan være nyttige å delta på, f.eks. innen Måling og analyse, distribuert produksjon eller problemløsning.

 

Hva PQA kan tilby

Å holde kurs som både er relevante og interessante, krever erfaren foreleser og gode forberedelser. PQA har erfaring med å holde innlegg på konferanser og kursing, som har fått god tilbakemelding fra kursdeltagerne. PQA kan tilby:

  • Kursing om innføring i spenningskvalitet, i regi av Energi Norge. Fornyet utgave.
  • Kursing i regi av målesystemleverandører, f.eks. om bruk av målesystem og tips for analyse av målinger
  • Bedriftsinterne kurs om ønskede temaer
  • På sikt: Internt utviklede kurs.

 

Tidligere arbeid

Innføring i spenningskvalitet, 2014, 1 dag (deler av kurset)

Innføring i spenningskvalitet, 2016, 2 dager (nesten hele kurset)

Tolkning av spenningskvalitetsmålinger, 2016, 2 dager (hele kurset)

 

Tilbake til forsiden