Problemløsning spenningskvalitet

Problemløsning

Utstyr som går i stykker, periodvis slutter å fungere, eller bare kobler ut – hva er det som egentlig forårsaker problemene? Og hva kan man gjøre med det?

Problemløsning av spenningskvalitetsproblemer er normalt ikke vanskelig om en har rett utstyr, noe erfaring og teoretisk forståelse, og et noenlunde analytisk tankesett. Ved avanserte problemer kan det likevel være mer effektivt å hente inn ekstern kompetanse. PQA har opparbeidet seg erfaring og forståelse gjennom problemløsning i en rekke ulike case (fra veldig enkle til svært avanserte), og har måleutstyr for å kunne feilsøke mer avanserte problemer. PQA kan hjelpe med:

 • Å utføre avanserte spenningskvalitetsmålinger med Elspec instrumenter (se også Måling og analyse).
 • Tolkning av måledata – hva er det en ser i kurvene, og hva er det som kan forårsake dette?
 • Systematisk fremgangsmetode – hvor og når det skal måles, med hvilke instrumenter, osv.
 • Anbefalinger til tiltak for å løse problemene, når årsaken er kjent.

Selv om det er mulig å finne svar i alle case (!) vil tilgjengelige ressurser kunne sette begrensninger for om en kommer til bunns i et spesifikk case. Likevel; problemløsning er ofte mye billigere enn å gjennomføre kostbare tiltak som i etterkant viser seg å ikke løse problemene. Eller som noen bedrifter har fått erfare: Til og med har forverret dem.

Utvalg av tidligere arbeid

For PQA:

 • Kommunikasjon mot nettstasjon i et infrastrukturprosjekt fungerer ikke når viften i nettstasjonene går (løst – frekvensomformer til vifter genererte støy som måtte reduseres)
 • Blinking i lys i mange leiligheter i boligblokk (løst – dårlig kontakt i N-leder ved inntaket skapte variabel i N-leder spenning)
 • LED-dimmer som kobler ut på overbelastning, selv ved lett belastning (løst – høye peaker i strømtrekk fra LED-lamper overbelaster dimmer kortvarig)
 • Kunde med 100 Hz støy i HiFi-utstyr (løst, resonans mellom strømforsyningstransformator og nett)
 • I samarbeid med annen bedrift: Ladeproblemer for en enklet elbil i næringsbygg (løst, intermitterende jordfeil forårsaket ladeproblemer)

For SINTEF Energi:

 • Sikring til AMS-måler smelter etter kort tid i trafomålt anlegg (løst, kondensator i strømforsyningen til AMS ledet store høyfrekvente strømmer mot jord)
 • Labutstyr til flere millioner har betydelig målefeil, mistanke om støy som forårsaker målefeil (løst, lysarmaturene i bygget strålte støy på frekvensene det ble observert målefeil ved)
 • Solcelleanlegg kobler ut på odde tidspunkt (løst, et vern foran solcelleanlegget var stilt inn med for lav trippverdi)
 • Et aktivt filter installert i et nett med mye støy forverrer støyen i nettet (løst, filteret var feil konfigurert)
 • Næringsbygg opplever during i alle lysarmaturer (løst, harmonisk støy fra ventillasjonsanlegg sammenfalt med resonansfrekvensen til lysarmaturene / bygget)
 • Vindturbin forårsaker støy m/ problemer for kunder over et stort geografisk område (påvist årsakssammenheng, løst i ettertid ved at turbinen til slutt ble frakoblet)
 • Indirekte involvert i en lang rekke case, blant annet ifm. flerpolte jordfeil, øydrifter forårsaket av småkraftverk, overspeninger forårsaket av innmating av produksjon, utstyr som interferere med hverandre i smarthus, osv.

Tilbake til forsiden