Standarder og regelverk

Standarder og regelverk

Å ha oversikt over alle standarder, forskrifter, veiledere mm. som regulerer forhold rundt drift og bruk av strømnettet kan være utfordrende. PQA kan hjelpe med vurderinger og prioriteringer.

 

Standardisering versus lover og forskrifter

Standarder er i utgangspunktet ikke juridisk bindende, i motsetning til lover og forskrifter. Men det er en god måte å spare enkeltbedrifter arbeid med å definere sine egne krav til ulike oppgaver, og kommunisere disse til alle andre parter. Harmoniserte standarder på den annen side, er utvalgt av EU-kommisjonen som en måte å vise at en overholder relevante EU-direktiv. Disse er i teorien heller ikke juridisk bindende, men i praksis mindre valgfrie. Den obligatiske CE-merking av produkter solgt i EU, viser at produktene overholder minimumskravene i de harmoniserte standardene.

 

IEC 61000-serien

IEC 61000-serien inneholder de viktiste standardene for arbeid med EMC og spenningskvalitet. Heriblant flere som er relevante i forbindelse med CE-merking, som f.eks. setter grenser for emisjon og immunitet. En oversikt over de ulike standardene i serien finnes på IEC sine hjemmesider.

 

Hva PQA kan bidra med

Å vite hvilke standarder som er relevante, forskjellen mellom dem, og hvilke andre som er delvis aktuelle, kan være vanskelig å ha fullstendig oversikt over. PQA har erfaring med arbeid med regelverk og standardisering innen temaer som distribuert produksjon, spenningskvalitet og EMC, og kan hjelpe med blant annet:

  • Tolkning og praksis rundt Forskrift om Leveringskvalitet
  • Kontroll av overholdelse av ulike forskrifter og standarder (compliance), inkludert å utføre tredjepartsmålinger.
  • Hjelp til å velge relevante standarder for ulike oppgaver, f.eks. innen IEC 61000-serien ved nettilknytning av støyende laster / industri (se Krevende nettanalyse) eller distribuert produksjon (se Distribuert produksjon).
  • Sakkyndig vitne i tvistesaker og rettsaker

 

Tidligere arbeid

Rammevilkår for plusskunder, Kirkeby, Sand og Sæle, 2015. Kan kjøpes hos Energi Norge.

Mismatch in electromagnetic compatibility standards and regulations, Kirkeby og Seljeseth, CIRED 2015. Artikkel om motstridende og manglende krav i komplementære IEC-standarder. Kan leses her.

 

Tilbake til forsiden