Terje Vold i Vold Engineering, og Henrik Kirkeby i PQA på tur til A-Eberle i Nurnberg

PQA partner opp med Vold Engineering

Oppdatering: Partnerskapet gjaldt for året 2018.
Per 01.01.2019 har PQA og Vold Engineering ikke et offisielt samarbeid.


Vold Engineering og PQA innledet fra desember 2017 et samarbeid, hvor PQA involveres i Vold Engineerings aktiviteter. Fra og med desember er derfor PQA involvert i en rekke nye aktiviteter:

Salg av og support på Elspecinstrumenter

Elspec er bransjeledende på spenningskvalitetsinstrumenter, og er eneste aktør i markedet som tilbyr instrumenter som har kontinuerlig lagring av spenningens kurveform. PQA bruker Elspecs instrumenter i oppdrag, og har lang erfaring med disse fra bruk på SINTEF Energi.

Fra og med desember 2017 er PQA involvert i salg og support på disse instrumentene og tilhørende programvare, via Vold Engineering. Dette gjelder blant annet:

  • G4420 og G4430 – tavlebaserte instrumenter
  • G4500 – portabel spenningskvalitetsanalysator
  • Ny: G5 DFR (Digital Fault Recorder). Kombinert feilskriver, PMU og spenningskvalitetsanalysator med svært mange muligheter. Elspecs nye flaggskipsprodukt.
  • NY: Pure Blackbox. En ny og enklere variant av G4500, egnet til kortvarige målinger f.eks. ifb. feilsøking og kortvarige målinger hos kunder. Kommer i tre varianter: Enfase uten strømmåling; enfase med strømmåling; og trefase med strømmåling

I samarbeid tilbyr nå også Vold Engineering og PQA onsite kalibrering av eksisterende instrumenter. Dette er en praktisk ordning hvor en unngår å måtte skru ned instrumentet, sende det inn til Elspec i Israel, for så å skru det opp igjen med gap i målingene. Kalibreringen foretas ved å koble en spenningsgenerator med 0,05 % nøyaktighet i parallell med måleinstrumentet.

Vold Engineering holder også regelmessig kurs i bruk av instrumenter og programvare, hvor PQA deltar med innlegg. Førskommende kurs er 14.-15. februar, på Park Inn på Gardermoen. Program er tilgjengelig her.

Se også Elspecs hjemmesider.

Salg av lavspent spenningsregulatorer fra A-Eberle

I forbindelse med eksplosjonen av plusskunder i Tyskland, fikk mange nettselskap utfordringer med økende spenningsvariasjoner i lavspentnettene. En produsent som fant en god løsning på dette er A-Eberle, som leverer en rimelig lavspentregulator i form av et kabelfordelingsskap. Merkeeffekten er på mellom 22 og 630 kW. Kabelfordelingsskapet regulerer spenningen til et konstant nivå, og fjerner dermed overspenninger forårsaket av innmating av produksjon fra plusskundene. En kan dermed unngå kostbare nettforsterkninger.

Se også A-Eberles hjemmesider.

Terje Vold i Vold Engineering, og Henrik Kirkeby i PQA på tur til A-Eberle i Nurnberg

Terje Vold i Vold Engineering, og Henrik Kirkeby i PQA på tur til A-Eberle i Nurnberg

Vedlikehold av trinnkoblere utført av MR

MR har 60 % av trinnkoblermarkedet i Norge, og tilbyr også vedlikehold på disse gjennom Vold Engineering. Montørene til er sertifisert gjennom MR, og svært kvalifiserte. Montørene gjør ikke bare rengjøring og sjekk av trinnkoblerne, men bytter ut komponenter onsite de ser det kan bli problemer med på sikt, basert på erfaringer fra andre anlegg. Dette gjøres ikke av andre konkurrenter.

Salg av kompenseringsanlegg og filtre fra Elspec, Weyler og FRAKO

Forbruk av reaktiv effekt kan utgjøre en betydelig kostnad for en større industribedrift. Ofte vil det kunne være god økonomi i å installere et kompenseringsanlegg for å redusere uttaket av reaktiv effekt. I noen tilfeller vil dette også kunne bedre spenningsforholdene lokalt.

I store industrianlegg med høye nivåer av harmoniske spenninger vil også disse forårsake høye tap i kabler og transformatorer, og potensielt også interferens med elektrisk utstyr om nivåene blir høye. Vold Engineering kan levere aktive og passive filtre fra Weyler og FRAKO, for å redusere de harmoniske spenningene til akseptable nivåer. Kompenseringsanleggene fra Elspec har denne funksjonaliteten integrert.

Tilbake til forsiden.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *