Brukerguide Nettloggere

Kompetanse på bruk av nettloggingsapparater til måling av spenningskvalitet er sentralt i de fleste av PQAs arbeidsoppgaver, og vi har følgelig bygd opp en unik kunnskap på bruk av instrumenter fra ulike leverandører.

Utover våre egne analysetjenester, tilbyr også PQA tilgang på en omfattente ressurssamling for bruk og erfaringer med nettloggere: Brukerguide Spenningskvalitetsinstrumenter.


En guide om bruk, tolkning og erfaringer

Vi har sammenfattet mye av hva vi vet i en ressurssamling om måleinstrumenter. Innholdsfortegnelsen kan studeres via lenken ovenfor, men overordnet deles innholdet i følgende:

 • Omfattende introduksjon og guide til Elspec Sapphire
 • Tolkning av måleresultater
 • Brukererfaringer med måleapparater
 • Øvingsoppgaver for bruk av Elspec Sapphire


Deler av guiden vil være rettet mot Elspecs måleapparater og software, mens delene for tolkning og øving vil også gi verdi til ansatte som arbeider med spenningskvalitet i sin bedrift generelt.


Brukerguide Nettloggere
Ressurssamlingens innføring til bruk av Elspecs målesoftware Sapphire inkluderer både en enkel kom-i-gang-guide på godt norsk, samt mer avansert stoff om bl.a. oppsett og bruk av måledata-server. Her en forklaring av overordnede innstillinger for målepunkt.


Mer detaljert innehold i brukerguide nettloggere


Innføring i PQScada Sapphire. Den populære målesystemleverandøren Elspec har kommet med en ny versjon av programvaren sin. PQScada4 og Investigator har blitt til PQScada Sapphire, som har ny layout og funksjonalitet. Håndboken går igjennom oppsett og bruk av programmet, og tips og triks til effektiv analyse. 

Tolkning av måledata. Brukerguiden tar for seg FoL-parametere, analyse av disse og hvor de kan finnes i Sapphire. Det er laget en oversikt over signaturer for hendelser (ulike typer jordfeil og kortslutninger, fasebrudd, brudd i nøytralleder, transienter, harmoniske laster, mm) og hvordan de identifiseres. Siste del omhandler observerte målefeil; både generelle og målefeil spesifikke for Elspec-instrumenter 

Brukererfaringer for måleinstrumenter. Inneholder generelle tips og fallgruver ved bruk av G4k og Pure-instrumenter. Denne delen av brukerguiden inneholder også en oppdatert oversikt over kjente feil i instrumenter og programvare.  

Øvingsoppgaver. Fra problemløsning og feilanalysecase PQA har hatt har vi tatt ut enkelte måledata, og gitt tolkningsoppgaver med fasit. Spesielt egnet i bruk sammen med kapittel 1 og 2 for nye Sapphire brukere, og for de som ønsker mer analyse i tolkning. 


Brukerguiden er et levende dokument som vil utvikles fremover (du kan se planer for videreutvikling her). Den fungerer også som et komplementært tillegg til Håndbok Spenningskvalitet fra Energi Norge, og gir tilgang til et brukerforum på Teams. OBS: Det gis rabatt i Energi Norges nettbutikk for de som allerede abonnerer på Håndbok Spenningskvalitet.


Du finner Brukerguiden i Energi Norges nettbutikk.

PQA tilbyr også utleie av måleinstrumenter


Kompetente brukere som bare trenger kortvarig tilgang på en nettlogger, kan leie ledige instrumenter fra PQAs målepark. Vi har følgende nettloggere tilgjengelig, som kan leies ut etter avtale:

 • Elspec G4420
 • Elspec BB Pure enfase
 • Elspec BB Pure trefase
 • A. Eberle PQ-Box 300
 • A. Eberle PQI-DA Smart
 • SIRIUS HS 4xLV 4xHV
 • Siglent SDS 1102X Oscilloskop
 • Tektronix RSA 306B Spektrumanalysator


Strømtenger, -transformatorer, Rogowski-spoler, måleledninger til spenning og generelt tilbehør til instrumentene er også tilgjengelig hos oss. Kontakt oss for ytterligere detaljer om utleie.


Tilbake til forsiden