Forskning, utvikling og demonstrasjon

Forskning og utvikling

Forskning er viktig for å være konkurransedyktig på sikt. Det gir tilgang til forbedrede metoder og verktøy, kjennskap til teknologisk utvikling på et tidlig tidspunkt, og hindrer bedrifter å stivne i suboptimale mønstre. PQA er prosjekteier av et forskningsprosjekt, innleid arbeidspakkeleder i et annet, og har mangeårig erfaring med forskning fra SINTEF Energi.

 

Hvorfor jobber PQA med forskning og utvikling?

 

PQA eksisterer for å løse spenningskvalitetsproblemer, og dermed indirekte bidra til økt integrasjon av fornybar energi, elektrifisering, og bruk av ny teknologi. Vi har tung kompetanse på spenningskvalitet, men er klar over at dette er noe som må oppdateres kontinuerlig for at vi skal kunne skape være en nyttig ressurs for oppdragsgiverne våre.

 

Du kan lese om forskningsprosjektet vårt EMC-nett på denne siden

 

I tillegg til vår egeninteresse i forskning, ønsker vi at kraftbransjen skal finne og gjennomføre forskningsprosjekt som skaper reell verdi og konkurransekraft. Med dette forstår vi prosjekter som involverer organisasjonen, er relevante og nyttige for drift, og som har en reell nyhetsverdi og skaper et konkurransefortrinn. Dette mener vi at vi kan hjelpe andre bedrifter med å oppnå.

 

Hva kan PQA tilby?

 

Vi bidrar gjerne som forskningspartner og prosjektleder i forskningsprosjektet deres, ved en eller flere av fasene under:

  • Prosjektoppsett. I design og søknadsfasen kan vi bidra med prosjektideer og søknadsskriving, eller som sparringspartner ved definisjon av forskningsmål, sammensetting av team, og valg av metoder og verktøy som skal benyttes.
  • Sikre fremdrift. Vi sikrer kontinuitet i arbeidet, sørger for oppfølging av team og tidsfrister, slik at en får gjennomført det en ønsket og får full nytte av prosjektet.
  • Øke vitenskapelig kvalitet. Vi mener at man ved å jobbe strukturert med vitenskapelig metode og tidlig jobbe mot publisering får bedre kvalitet på prosjektet. Publisering er dessuten en verdifull prosess som gir ekstern kvalitetssikring og faglige innspill.
  • Samle trådene ved avslutning. Dette inkluderer å prioritere arbeidsoppgaver for å få rundet av aktivitetene og dokumentert funn og erfaringer. Avslutningen skal sørge for at en får besvart forskningsspørsmålene, begynt implementeringen av resultatene, og identifisert eventuelt oppfølgingsarbeid.
  • Avvikshåndtering. Uenigheter i konsortiumet, tap av nøkkelpersonell eller budsjettbegrensninger kan være krevende å håndtere, men trenger ikke bli ødeleggende for prosjektet om det blir håndtert tidlig og korrekt. PQA har erfaringer med overstående, og kan også bidra som konsulent inn i krevende situasjoner.

Vi utfører også forskningsprosjekter selv, og ser da etter faglig dyktige og engasjerte samarbeidspartnere! Har du spørmål eller ønsker å vite mer, så oppfordrer vi til å ta kontakt på post@pqa.no 

 

Tidligere arbeid

 

EMC i smarte nett (2018-2019). IPN-prosjekt. Fokuserer på håndtering av nye typer EMC-problemer, med fokus på elbilladeproblemer, solcelleanlegg og smarthus problematikk. (3,3 MNOK).

 

Henrik Kirkeby har vært involvert i flere forskningsprosjekter som forsker i SINTEF Energi, blant annet:

SPESNETT (2013-2017) IPN-prosjekt. Arbeid med spenningskvalitetsmåling via AMS, utfordrende elektriske apparater, oppgradering av IT til TN-nett og smart grid teknologi. Prosjektleder (~7 MNOK).

DIP TEST (2015-2016) Vurdering av treffsikkerheten til dynamiske analyser ved å gjøre fullskala fault ride through tester på tre norske småkraftverk med SINTEFs DIP LAB. Prosjektleder (~2 MNOK).

Rådgivning og problemløsningsoppdrag innen spenningskvalitet (2014-2017) Måling og analyse av spenningskvalitet i vindparker, hos husholdningskunder og industri, problemløsning og rådgivning. Prosjektleder (~50-200 kNOK per oppdrag).

DGnett (2014-2017) IPN-prosjekt med formål om å redusere kostnadene for nettilknytning av småkraftverk, ved å hjelpe nettselskap med å ta i bruk nye verktøy og metoder. Simulering og testing av ulike tiltak. Prosjektdeltager.

ProAktiv (2014-2017) IPN-prosjekt med formål om å utvikle en ny og forbedre nettplanleggingsmetodikk for tilknytning av plusskunder, samt å gi anbefalinger for integrering av plusskunder i distribusjonsnettet. Prosjektdeltager.

FlexNett (2015-2017) IPN-prosjekt med formal om å bidra til økt fleksibilitet i smarte nett ved å demonstrere og verifisere tekniske og markedsbaserte løsninger for fleksibilitet på ulike nettnivå. Prosjektdeltager.

Electra (2014-2017) FP7-prosjekt med mål om å utvikle radikalt nye fremgangsmåter for sanntidskontroll av fremtidens kraftnett, med millioner av enheter av ulik størrelse og på ulikt nettnivå spredt utover EU. Prosjektdeltager.

 

Tilbake til forsiden