Måling av spenningskvalitet og nettanalyse

Måling og nettanalyse

Det viktigste en må gjøre for å kunne si noe om spenningskvalitet i et anlegg eller område, er å måle. PQA har omfattende kunnskap og erfaring i å utføre spenningskvalitetsmålinger og rådgi andre om dette.

Måling av spenningskvalitet


Noen årsaker til at en ønsker å utføre målinger kan f.eks. være

  • Problemløsning – som å finne årsaken til et problem og ev. hvem som er utbedringspliktig
  • Målinger opp mot Forskrift om Leveringskvalitet eller ulike standarder (compliance)
  • Tredjepartsmålinger ved uenighet mellom nettselskap og kunde, eller kunde og leverandør
  • Kartlegging av innvirkning fra enkeltkunder eller -utstyr, distribuert produksjon eller ny teknologi
  • Som grunnlag i nettplanlegging, f.eks. for å finne tilgjengelige marginer i nettet, eller for valg og dimensjonering av nytt utstyr
  • Feilanalyse
  • NVE-målinger (målinger pålagt i forskrift om leveringskvalitet, som fremover sannsynligvis vil rapporteres til Statnett heller enn NVE).


Ulike formål tilsier ulike målemetoder. PQA benytter primært Elspec sine måleinstrumenter (Pure og G4k) og er ekspertbruker på instrumenter og programvare. Men avhengig av hva slags type målinger vi utfører, og hvilke fenomener vi ønsker å fokusere på, bruker vi instrumenter fra Dewesoft, A-Eberle og Siglent, eller håndholdte instrumenter fra Flir og Fluke. Vi hjelper også oppdragsgivere med å velge rett måleinstrument, konfigurering, og å gi anbefalinger til måletidsrom og lokasjon(er) for ulike typer målinger avhengig av formål med målingene.

Lyst til å vite mer om kompetanseområdene våre? Vi lenker enkelte steder også til innlegg i bloggen vår hvor det er relevant. Å velge rett utstyr var den første bloggartikkelen vi skrev, og kjernekompetansen til PQA. Selv om den er gammel og enkel, er den likevel en god lesning for deg som vil ha en innføring om ulike måleinstrumenter. Du kan også lese om bruk av spenningskvalitetsloggere til feilanalyse.

Tolkning av måleresultater


Med erfaring kan en raskt skille mellom ulike typer feil (som ulike typer jordfeil, fasebrudd, brudd i nøytralleder, seriefeil, mm), feil måleroppkobling, spenningskvalitetspåvirkning fra tilkoblet utstyr (motorstarter, harmonisk forvrenging) og andre hendelser i nettet (kobling av kondensatorbatteri, innkobling av krafttransformator, øydrift, mm.). PQA bistår nettselskap med tolkning av måledata, og holder også kurs i både dette og bruk av programvare for tolkning. Dette er for øvrig kunnskap som egner seg godt for maskinlæring, noe PQA vurderer å søke og gjennomføre forskningsprosjekter om.

Vi tidligere skrevet om enkle tips når en begynner å bruke PQScada Sapphire

Problemløsning av spenningskvalitet-problemer


Problemløsning av spenningskvalitetproblemer er normalt ikke vanskelig om en har rett utstyr, noe erfaring og teoretisk forståelse, og et noenlunde analytisk tankesett. Ved avanserte problemer kan det likevel være mer effektivt å hente inn ekstern kompetanse. PQA har opparbeidet seg erfaring og forståelse gjennom problemløsning i en rekke ulike case (fra veldig enkle til svært avanserte), og har måleutstyr for å kunne feilsøke mer avanserte problemer. Vi utfører målinger og undersøkelser systematisk, og anbefaler tiltak først når feilmekanismene er kjent.

Å komme til bunns i de mest krevende casene kan være kostbart, men likevel mer konstandseffektivt enn å gjøre utbytting og dyr nettforsterkning når det viser seg at disse tiltakene heller ikke løser problemene.


Problemløsningsoppdragene våre er normalt anonyme, men noen av dem har vi fått lov til å omtale offentlig. Høyfrekvent støy og interferens: hvordan en enkelt vifte veltet nettstasjonkommunikasjonen, flimmer tross god forsyningsspenning og årsaker og løsninger på elbilladeproblemer.

Tidligere arbeid


Henrik Kirkeby har vært ansvarlig for arbeid på spenningskvalitet på SINTEF Energi, inkludert drift av SINTEFs spenningskvalitetsdatabase med over 50 aktive målepunkt, og over 100 korte og lange historiske måleserier. Han har jobbet med måling av spenningskvalitet i forbindelse med påvirkning fra elektriske apparater, labtesting, feltarbeid, distribuert produksjon (vind, vann og sol), tungindustri, problemløsning og kontinuerlige målinger i distribusjons-, regional- og sentralnett.

Tilbake til forsiden