µForum – Lærdom og veien videre 2021

µForum har fullført den planlagte forprosjektfasen som løp gjennom høsten i 2020, og ble avsluttet nå rett før jul. Formålet med µForum (“mikroForum”) er å drifte en arena der mikronett-aktører kan lære av gjensidig erfaringsutveksling og koordinering av FoU-aktiviteter relatert til mikronett.

I tillegg til workshops og erfaringsutveksling gjennom møter, har prosjektet levert følgende materiell:

  • Hovedrapporten om Planlegging, bygging og drift av mikronett
  • En veileder for enhetsoptimalisering
  • En sjekkliste for anskaffelse av mikronett og mikronettkomponenter
  • En åpent tilgjengelig brosjyre som går gjennom forretningsmodeller og funksjonalitet som kan dekkes av mikronett

Innholdsfortegnelser på publikasjonene samt åpent stoff og kjøpsinformasjon er tilgjengelig på prosjektets hjemmeside: https://uforum.no/publikasjoner/

Illustrasjon: Kraftlinjestolpe med ledninger på kryss og tvers
µForum kobler sammen mikronett-aktører som alle har nytte av gjensidig kunnskapsutveksling, men som til vanlig ikke har en arena for å lære av hverandre


Highlights fra µForum-forprosjektet

  • Mikronettkomponenter, særlig energilager, risikerer å bli underdimensjonert fordi man glemmer å ta hensyn til alle begrensninger
  • Noen mikronett har for lang responstid i overgang til øydrift når det skjer en hendelse i nettet, noe som kan skade tilkoblet utstyr. Måten krav stilles ved anskaffelse kan bidra til å løse dette
  • Utilstrekkelig samspill mellom utstyr fra forskjellige leverandører er en vanlig utfordring. Økt bevissthet rundt dette er viktig, og bruk av use case kan bidra til å forebygge problemer
  • Å planlegge for å gradvis innfase funksjonalitet heller enn å innføre alle alt samtidig har vist seg å være nyttig for flere av de undersøkte nettene. De grunnleggende funksjonene må leveres først, og disse bør være hyllevare heller enn utviklet i prosjektetet.

Se innholdsfortegnelse og første del av µForums hovedrapport her.

Veien videre i 2021


Fremover i 2021 er det planlagt å starte nye FoU-prosjekter på temaer som medlemmene tenker er viktigst å ta tak i først. Ønsker å bli medlem, kan du kontakte Henrik fra PQA eller Ola fra Solcellespesialisten.

µForum deler gjerne kunnskapen som allerede er bygd opp gjennom kurs, rådgivning og nettanalyse.

µForums hjemmeside vil du finne en oppdatert liste over nøkkelinformasjon.

Tilbake til forsiden.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *