Brukermøte spenningskvalitet

Brukermøte Spenningskvalitet 2017

Brukermøte spenningskvalitet er årets viktigste samling for folk i spenningskvalitetsbransjen, og ble arrangert i år 26.-27. september på Gardermoen.

Årets Brukermøte var det 26. i rekken, og inneholdt presentasjoner og diskusjoner om alt fra plusskunder og distribuert produksjon, elbillading, ulike problemcase hos flere nettselskap og resultater fra forskningsprosjekt. PQA var også til stede, og holdt to presentasjoner om utfordringer med måleinstrumenter, og spenningskvalitet og brannfare.

 

Dårlig spenningskvalitet og brannfare

 

Brann med elektrisk årsak har ofte bakgrunn i elektriske feil, som seriefeil, jordfeil og kortslutninger. Men dårlig spenningskvalitet kan også føre til problemer. PQA holdt en 20 minutters presentasjon om hvordan  dårlig spenningskvalitet kan utgjøre en brannfare. Presentasjonen kan sees her: Dårlig spenningskvalitet og brannfare.

 

Utfordringer ved bruk av Elspec måleinstrumentet

 

Ved måling av spenningskvalitet er en avhengig av å velge rett utstyr, som diskutert i dette blogginnlegget. Men selv ved bruk av avanserte måleinstrument kan en støte på ulike utfordringer og målefeil. PQA holdt en presentasjon med erfaring ved bruk av Elspec instrumenter, som viser at målinger i nett med høy andel støy (THD større enn 10 – 20 %) kan gjøre at måleresultater blir upålitelige. Videre gjør begrensninger i samplefrekvens at ikke alle typer støy blir målt i det hele tatt. Dette er utfordringer det er viktig å være klar over ved bruk av alle typer måleinstrumenter. Presentasjonen kan sees her: Utfordringer med Elspec instrumenter.

 

Resten av programmet på brukermøtet kan sees her.

 

Tilbake til forsiden.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *