Elbilladeproblemer: Nye case og ferdig veileder

Et av hovedområdene til EMC i smarte nett har vært feilsøking av elbilladeproblemer. Etter å ha jobbet med dette i litt over et år, har vi sett stor variasjon i typen problemer som kan oppstå. I denne artikkelen forteller vi litt om enkelte av casene vi har jobbet med, og hvilke resultater vi har kommet fram til i EMC-nett.

Pipelyder fra husholdningsapparater ved lading av Renault Zoe


En kunde opplevde høyfrekvent piping fra kjøkkenapparater, lys, og andre elektriske apparater så lenge han ladet sin Renault Zoe utenfor. Sluttet ladingen, forsvant også pipelyden. Et søk på internett viste at han heller ikke var den eneste som hadde dette problemet.

Elbilladeproblemer
Zoe sitt strømtrekk. Høye verdier (rundt 1 A) av en 10 kHz-komponent


I dette tilfellet er det innmating av høyfrekvent strøm fra ombordladeren til elbilen som forårsaker problemet. Disse går til jord gjennom EMC-filter i andre apparater i huset, og dette forårsaker vibrasjoner i disse. Dette høres som piping. Støystrømmen er forårsaket av svitsjing av brytere i ombordladeren, som har en frekvens på 10 kHz. Hvor stor strømmen blir, avhenger av design og filtrering. Mens noen elbiler har et «snilt» design som fører til små forstyrrelser, viser labtester fra TU Dresden at Zoe forårsaker høye støynivåer. Nivået fra Zoe er høyest når en ser på generert støy i det frekvensområdet som mennesker kan høre.

Hos den aktuelle kunden ble det eksperimentert med å sette inn generiske filter som kunne redusere hvor mye støy som blir matet inn fra elbilen. Forenklede lydmålinger viste at dette bidro til å redusere støynivået i huset, men uten å løse problemet helt. Et filter designet for å ha god asymmetrisk demping på 10 kHz ville sannsynligvis fjernet problemet bedre / helt.

Høyfrekvent støy og ladeproblemer


I et annet tilfelle førte en elbil til høye støynivåer i nettet. Dette var en eldre modell, og så lenge denne ladet førte dette til store forstyrrelser. En kan se kurveformen til spenningen under:

Elbilladeproblemer
Kurveform for spenning når elbil som forårsaker høye støynivåer lader. Merk kraftig økning i peakverdier for spenning.


Dette førte til problemer for minst ett annet apparat i garasjen hvor elbilen ladet. Men at utstyr med kraftelektronikk generer støy er ikke bare begrenset til elbiler! Alle elektriske apparater med kraftelektronikk vil forårsake støy. Det er designet av kraftelektronikken, godt eller dårlig, som gjør at støynivåene blir lave eller høye. Et eksempel på et annet tilfelle hvor det var et annet apparat i en garasje som skapte problemer for elbilladere kan du lese om her.

Jordfeil


Vi har tidligere skrevet om hvordan jordfeil kan forårsake elbilladeproblemer. Dette har vi nå også publisert om på CIRED.

En har tidligere sett at både å rette jordfeilene og å bytte ut ladekabelen til en annen modell kan bidra til å løse disse problemene. Men det underliggende problemet er at mye finelektronikk er designet for TN-nett. Denne nettypen brukes i store deler av verden, mens vi i Norge har IT-nett. Til og med den nye standarden for ladekladder (IEC 62752) sier i innledningen at funksjonsmåten ikke er garantert å fungere i IT-nett. Dermed er disse ladekladdene i ytterste konsekvens ulovlige å selge i Norge, ettersom EMC-forskriften i §5 krever at utstyr skal være konstruert og produsert slik at de «har tilstrekkelig elektromagnetisk immunitet til å kunne virke som forutsatt».

En veileder for å feilsøke elbilladeproblemer


Erfaringene fra disse og andre case, samt en tidligere spørreundersøkelse, har blitt brukt til å lage en veileder for feilsøking av elbilladeproblemer. Denne er tilgjengelig her.

Tanken med denne veilederen er å lette arbeidet for elbilister når de skal feilsøke ladeproblemer. Dette inkluderer hvilke symptomer en skal se etter for ulike typer problemer og hvordan de kan løses, og en oversikt over hvilke parter en bør kontakte på hvilke tidspunkt. Veilederen inneholder også mer detaljert informasjon til teknisk interesserte, personell fra nettselskap og elektrikere.

At veilederen er utgitt markerer avslutningen for aktiviteter knyttet til elbilladeproblemer i EMC-nett. Resten av prosjektperioden vil derfor gå til aktiviteter knyttet til solcelleanlegg, smarte hus og mikronett. Vi legger ut resultater fra prosjektet fortløpende på hjemmesidene til prosjektet, følg med her for resultater fra de andre arbeidspakkene.

Tilbake til forsiden.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *