Kort om PQA

PQA eksisterer for å hjelpe kraftbransjen med spenningskvalitetsrelaterte utfordringer. Vi har bygd oss opp solid og bred erfaring fra varierte case som vi benytter til å hjelpe nye og eksisterende kunder.

Vi bistår oppdragsgiverne våre f.eks. i tilknytning av krevende laster (som f.eks. fergeladere), drive problemløsning i case hvor andre parter har vært inne før oss og gitt opp, rådgivning rundt juridiske aspekter, og generelt sett det meste som har en tilknytning til spenningskvalitet.

Les mer om oss her