Om PQA

Din vennlige spenningkvalitets-konsulent PQA jobber med fagområder som har en tilknytning til eller påvirkning på spenningskvalitet. Siden vi ble opprettet i 2017 har vi hatt en visjon om å bistå i kraftbransjens arbeid rundt ulike typer spenningskvalitetsproblemer. Ved å gjøre dette håper vi at vi kan bidra til det grønne skiftet ved å legge til rette for økt integrasjon av fornybar energi, elektrifisering, og å øke opptak av ny og mer energieffektiv teknologi.

Kompetanse


I løpet av de fire årene vi (per juni 2021) har eksistert, har vi gradvis funnet vår nisje som tilbyder av ulike typer måle- og nettanalysetjenester, rådgivning innen smarte nett, og som forskningspartner. Overordnet jobber vi innen disse temaene med:

  • Måling og nettanalyse: måleoppdrag, analyse av innvirkning fra nytt eller potensielt problematisk utstyr, problemløsning, hjelp til oppsett av kortvarige og kontinuerlige målinger, automatisk rapportering, tolkning av måledata (og kursing innen dette), osv.
  • Rådgivning innen smarte nett, blant annet vedrørende tilknytning av distribuert produksjon, spenningsregulering, mikronett, alternative tiltak til nettforsterkning, hjelp med bruk og overholdelse av standarder og regelverk, mm.
  • Forskning og utvikling, både som prosjektleder og utøvende forskningspartner. Vi kan også hjelpe med momenter som design av og søknad om prosjekter og publiseringsstøtte.


Vi har kunder fra de fleste deler av kraftbransjen, som nettselskap, kraftselskap, installatørbedrifter, konsulenter, bransjeorganisasjoner, infrastrukturtilbydere, og mange ulike typer spesialiserte industribedrifter.

Er du interessert kan du kan finne informasjon om noen av oppdragene vi har utført via referansene våre, eller fra innlegg på bloggen vår. Denne bruker vi for å dele erfaringer fra oppdrag som kan være nyttig for flere.

Om du lurer på mer om PQA, eller om vi er rett person for en jobb inviterer vi til å ta kontakt på post@pqa.no for å høre om vi kan tilby kompetansen dere trenger.

Teamet i PQA


Vi har kontor i Oslo, rett ved Oslo S, men tar oppdrag over hele Norge. Her sitter:

  • Henrik Kirkeby, tidligere forsker ved SINTEF Energi med bred erfaring innen arbeid med spenningskvalitet. CV, LinkedIn.
  • Thor Holm, spenningskvalitetsekspert og tidligere fagsjef og leder av driftssentralen i Skagerak Nett. CV


Vi har også et kompetent styre med Merville Destin Mouho (Hubro Education) som styremedlem.


Tilbake til forsiden.