Om PQA

Din vennlige spenningkvalitets-konsulent PQA jobber med måling, analyse og problemløsning innen spenningskvalitet, og generell rådgivning innen elkraft.

 

Vi tilbyr tjenester innen områdene:

  • Måling og analyse av spenningskvalitet, heriblant måleoppdrag, hjelp til oppsett av kortvarige og kontinuerlige målinger, automatisk rapportering, tolkning av måledata, osv.
  • Distribuert produksjon (småkraft og plusskunder), eksempelvis analyser av tilknytningskapasitet, alternative tiltak til nettforsterkning, osv.
  • Standarder og regelverk, f.eks. å finne relevante krav ved tilknytning av støyende industri, kontroll av overholdelse av ulike standarder, bistand som sakkyndig vitne, mm.
  • Problemløsning innen spenningskvalitet, når utstyr ikke fungerer, blir ødelagt, eller støy fra kraftkrevende industri eller bare nye typer elektriske apparater skaper utfordringer.
  • Kurs og opplæring, enten direkte eller via eksterne kurstilbydere, om blant annet bruk av spenningskvalitets målesystemer, tolkning av målinger, og spenningskvalitet generelt.
  • Mikronett og smarte nett, blant annet dimensjonering, råd til måling, kvalitative vurderinger rundt topologi, kontrollsystemvalg, og analyse av fleksibilitetsbehov.
  • Krevende nettanalyse, som f.eks. analyser vedrørende transient stabilitet, spenningsregulering, eller støyreduserende tiltak.
  • Forskning og utvikling, i flere roller fra FoU-støtte i pågående prosjekt, hjelp med oppsett og avslutning av forskningsprosjekt, publiseringsstøtte, mm.

 

Vi har kunder fra de fleste deler av kraftbransjen, som nettselskap, kraftselskap, installatørbedrifter, konsulenter, bransjeorganisasjoner, infrastrukturtilbydere, og mange ulike typer spesialiserte industribedrifter.

 

Mer om oss

PQA har kontorer i Oslo, rett ved Oslo S, men tar oppdrag over hele Norge. Per dags dato består PQA av to ansatte:

  • Henrik Kirkeby, tidligere forsker ved SINTEF Energi med bred erfaring innen arbeid med spenningskvalitet. Se Henriks CV her, og LinkedIn profil her.
  • Martin Lillebo, sivilingeniør i elkraft fra NTNU. Se Martins CV her, og LinkedIn profil her.

 

For en kort presentasjon om PQA og case vi har jobbet med, se presentasjonen under. Ta også gjerne kontakt med oss på post@pqa.no for å høre om vi kan tilby kompetansen dere trenger.

 

Kort presentasjon om PQA

Kort presentasjon om PQA

 

Tilbake til forsiden.