Mikronett og AMS

Mikronett og smarte nett

Økt grad av overvåkning, styrbarhet og kontroll når internett møter fysisk infrastruktur gir både muligheter og utfordringer. PQA har erfaring med arbeid av ulike smartgridteknologier, først og fremst med mikronett og AMS.

 

Mikronett

Mikronett er blitt en “poppis”, men kan ha mye for seg i ulike settinger. Motivasjonen bak mikronett kan f.eks. være å øke pålitelighet, integrere mer fornybar energi i områder med begrenset tilknytningskapasitet, redusere drivstofforbruk i dieselaggregat, osv.

Tidligere var det å i det hele tatt bygge et mikronett utfordende i seg selv, mens etterhvert som fagfeltet har modnet går utfordring mer over til å redusere kostnader og å sikre stabilit drift og god spenningskvalitet. PQA kan hjelpe med:

  • Dimensjonering av mikronett (f.eks. ved enhetsoptimalisering med software), inkludert datainnsamling gjennom bottom up eller top down-analyser
  • Vurderinger av behov for og valg av fleksibilitet i form av lager og laststyring
  • Kvalitative vurderinger rundt valg av topologi, kontrollsystem og interne priorteringer i mikronettet.

Se mer om mikronett i dette blogginnlegget.

 

AMS

Alle nettselskap skal ha rullet ut AMS innen 2019. Selv om det har vært valgfritt hvor mye funksjonalitet en skal ha i målerene, viser undersøkelser fra NVE at mange nettselskap har bestemt seg for (eller vurderer) å samle inn flere parametere enn påkrevd. Dette kan gi god nytte i både nettdrift og nettplanleggingen, og det er nå det spennende arbeidet med å realisere nettnytten fra f.eks. innsamling av sumstrøms- og spenningsmålinger begynner. Dette stiller krav ikke bare til målerene, men håndtering i backendsystemer, samt design av funksjonalitet i de ulike programmene. PQA kan hjelpe med:

  • Å bruke use case metodikk for å beskrive ønsket funksjonalitet
  • Arbeid med visualisering av ulike data (f.eks. restende spenningsmarginer / tilgjengelig kapasitet i nettet)
  • Som generell FoU-støtte ved interne prosjekt (se også Forskning, utvikling og demonstrasjon)

 

Tidligere arbeid / utvalgte publikasjoner

Design of the Cracaoani microgrid, PQA AS. Rapport om dimensjonering av et rumensk mikronett på oppdrag for SINTEF Energi.

Resultat fra use case-tester, Kirkeby, Istad, Taxt og Kolstad, 2015. Sluttrapport i DeVID prosjektet, SINTEF Energi.

Flexible network operation, Istad, Kirkeby, Nordbø, Eliassen, Hjelme, Hatlen, CIRED 2017. Artikkel om bruk av self-healing og batterier i høyspent distribusjonsnett. Kan leses her.

New methods for distribution network monitoring with smart meters – verifying data in network information systems, Taxt, Kirkeby, Seljeseth, CIRED 2015. Artikkel som viser hvordan AMS data kan brukes til å kvalitetssikre NIS-data. Kan leses her.

Benefits of voltage measurements from smart meters, Seljeseth, Kirkeby, Taxt, CIRED 2015. Artikkel som viser ulike nytteverdier det er mulig å realisere med AMS. Kan leses her.

 

Tilbake til forsiden