PQA lanserer ressurssamling for Elspec-brukere


PQA har siden oppstarten gitt veiledning og holdt kurs for nettselskap om bruk av Elspec-instrumenter. Både for G4k-instrumenter og PQScada 4, og nye Pure-instrumenter og den nye programvaren PQScada Sapphire. I kursene har vi delt erfaring vi har samlet fra daglig bruk av instrumenter og programvare, og fra Henriks tid som driftsansvarlig for SINTEF Energi sin PQScada-database.

I disse kursene og fra henvendelser vi får fra brukere, har vi over tid sett en del spørsmål som går igjen og ikke alltid er så godt forklart i bruksanvisninger. Vi har derfor nå sammenfattet det vi mener er det viktigste å vite i en ressurssamling for Elspec-brukere.

Innhold i ressurssamlingen


Samlingen består av tre deler:

  1. Presentasjoner om hvordan du kan komme i gang med Sapphire, hjelp til tolkning av måleresultater, og brukererfaringer og kjente feil
  2. Øvingsoppgaver for bruk og tolkning, med PQZ-filer fra PQAs måleoppdrag
  3. En filsamling av installasjonsfiler / firmware / manualer osv., så du har alt på et sted!

Presentasjonsdelen


Kom i gang med Sapphire gir deg en grundig introduksjon til Sapphire for de som er nye med Elspec eller som kommer fra den tidligere PQSCADA 4-versjonen. I tillegg finner du presentasjoner om opprettelse og bruk av serverfunksjonaliteten for måledata, korte guider for de ulike Sapphire-lisensene, og eksport av PQDIF-filer (f.eks. til NVE).

Legge til nytt chart
Bilde hentet fra presentasjonen Kom i gang med Sapphire


Tolkning av måleresultater forklarer FoL-parameterne, og hvordan du kan undersøke dem i Sapphire. I tillegg finner du her en presentasjon av de vanligste hendelsene og feil som kan oppstå i nettet, og hvordan du gjenkjenner dem i målinger.

Boligblokk med dårlig kontakt i N-leder ved inntaket
Her vises et eksempel på dårlig kontakt i nøytralleder ved et hovedinntak. Bildet er hentet fra presentasjonen Hendelser og feil i nettet


Til sist finner du også her en egen presentasjon om målefeil som kan dukke opp i målingene, f.eks. om man stiller noe inn feil, instrumentet streiker, eller feiltolkninger av hvordan dataene fremstilles i Sapphire. Målefeil skrev vi også om i denne bloggposten.

Avbrudd vs. manglende data
Eksempel på forskjellen mellom manglende data pga. interferens og faktisk avbrudd. Bildet er hentet fra presentasjonen målefeil


I brukererfaringer og kjente feil finner du informasjon om praktisk bruk av G4k- og Pure-instrumentene. I tillegg er det en egen presentasjon om Elspecs kompresjonsalgoritme. Måten Elspec komprimerer data på er både nøkkelen til hvordan de gjør det mulig å lagre kontinuerlig kurveform, samtidig som det kan medføre visse begrensninger og særegne feil som kan oppstå.

Anbefalinger til konfigurasjonsinnstillinger for G4k
Tips og og anbefalinger konfigurasjonsinnstillinger av G4k-måleinstrumenter, hentet fra presentasjonen bruk av G4k-instrumenter


Denne pakken inneholder også en liste med kjente feil, som vi også deler med Elspec slik at de kan rette opp disse.

Hvordan få tilgang til Elspec-ressurssamlingen


Etter vår mening vil pakken gi en bedre innføring i måling og analyse med elspecprodukter enn hva man ville fått med produsentens bruksanvisninger alene. Den har både innhold myntet på helt ferske brukere som trenger en grafisk kom-i-gang-guide, og supplement til brukere som allerede har måleerfaring.

Ønsker du å få tilgang til pakken selger vi tilgang per nettselskap. Du får tilgang til mappen som ligger i skyen (på OneDrive for Business). Denne kan synkroniseres (anbefales) eller lastes ned om du ønsker det (men da får du ikke med deg oppdateringer).

Priser:

  • Nettselskap over 10 000 kunder: 20 kNOK
  • Nettselskap under 10 000 kunder: 16 kNOK

Vi gir et lanseringsavslag på 25 % (pris blir 15 kNOK og 12 kNOK) i en begrenset periode etter lanseringen.

God læring, god måling, og god analyse!


Tilbake til forsiden.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *