Thor Holm

Ny i PQA: Thor Holm

PQAs nyeste tilskudd er Thor Holm, som kommer til oss etter en innholdsrik karriere hos Skagerak Nett og dets forgjenger Vestfold Kraft Nett. I PQA vil han arbeide med måling og analyse av spenningskvalitet, og med rådgivning for nettselskap og industribedrifter. Vi har spurt Thor noen korte spørsmål om hva han tenker om jobben fremover.

Thor Holm


Du har vært fagansvarlig for spenningskvalitet i Skagerak Nett AS i mange år. Hva tenker du er sentrale problemstillinger innen fagområdet i dag? 

– Jeg er opptatt av de svake nettene i Norge, også ser jeg for meg at overharmoniske vil bli en større utfordring fremover. Alt henger sammen – har du et svakt nett vil introduksjon moderne utstyr kunne gi problemer i større eller mindre grad.  

– Jeg har også oppdaget at nettet er mere levende enn hva jeg tidligere var klar over. Vi regner på overharmoniske fra fergelading og andre store installasjoner, gjør noen målinger, og ser at dette stemmer noenlunde. Så gjøres det normale koblinger i nettet som medfører forandrede impedansforhold, også får du noe helt annet på målingene. For eksempel kan du gjerne treffe en resonans som gir unormale spenningsverdier eller overharmoniske.  

Hvorfor valgte du PQA som videre arbeidsgiver, og hvilken kompetanse kan du tilby kundene våre?

– Sånn som jeg ser det er det hyggelige medarbeidere her som er faglig dyktige, og PQA aksepterer fleksibel arbeidstid og -mengde. Jeg kjenner til e-verksdrift og kan tilby nettkompetanse, og jeg har praktisk erfaring fra drift av nettet. Jeg mener at kunnskapen min vil utfylle kunnskapen PQA har fra før.  

Noe annet du tenker på som er relevant å få frem?  

– Jeg regner med at det vil bli større fokus rundt kvaliteten på den strømmen som leveres i årene som kommer. Mer digitalisering gjør oss mer avhengige av strøm. Både at den er tilgjengelig, og at kvaliteten på det som leveres er innafor forskriftene. Strømnettet blir sett på som kritisk infrastruktur og samfunnet setter nå større fokus på den leveransen som dette gir.  

– For at elektriske apparater skal fungere etter hensikten er det et samspill mellom det enkelte apparat og den påtrykte spenningen. Når enkelte apparater ikke følger produktstandarder kan dette medføre funksjonssvikt. Enkelte kunder mener problemet skyldes at det er noe galt med “strømmen”. Hvor langt nettselskapet skal gå med å konstatere hvor problemet ligger inni kundens installasjon er en pågående debatt. I mange tilfeller kan slike utredninger bli ressurskrevende, men god kompetanse på spenningskvalitet kan føre til bedre beslutninger og raskere feilsøking. 

Vi er veldig fornøyde med å kunne tilby kompetansen Thor har fra Skagerak, til hele kraftbransjen. Tilbake til forsiden

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *