Brukergruppe Spenningskvalitet

Spenningskvalitet angår alle nettselskap, og er et eksperttema hvor det stadig kommer nye aktuelle saker det kreves kjennskap og kompetanse på. Derfor har vi tatt initiativ til å starte Brukergruppe Spenningskvalitet, som skal gjøre det lettere å lære på tvers av selskapene. Energi Norge leder det administrative ved gruppen, og PQA AS er ansvarlig for det faglige innholdet.

Brukergruppe Spenningskvalitet gir nettselskapene tilgang til spenningskvalitetsressurser (håndbøker, rapporter) samt et forum for spørsmål og svar innen emnet spenningskvalitet. Brukergruppen brukes også for å identifisere og starte opp viktige forskningsprosjekter der medlemmer ser et behov for grundigere undersøkelser, og spiller inn temaer til den årlige konferansen Brukermøte Spenningskvalitet.


Hvilke fordeler får medlemmene?


Brukergruppen gjør det lettere å dele erfaringer og kunnskap på tvers av nettselskap, både gjennom direkte erfaringsdeling og Q&A gjennom felles forum, og gjennom at medlemmer får tilgang på håndbøker og andre fagressurser på temaet. Oppsummert har medlemmene tilgang på følgende:


Brukergruppen er også en arena hvor medlemmene blir enige om å sette i gang nye prosjekter som skal klare opp i nye typer problemer.

Brukergruppe spenningskvalitet oppstod i etterkant av EMC i smarte nett
PQA er spesialister på spenningskvalitet, og har ledet flere forskningsprosjekter innen emnet, både teknisk og administrativt. Her fra en kursdag i forbindelse med avslutning av prosjektet EMC i Smarte Nett.


Ta del i brukergruppen


Medlemskap i Brukergruppe Spenningskvalitet gis automatisk ved abonnement av Håndbok Spenningskvalitet (2990,- / år per bruker for medlemmer i Energi Norge). Du kan kjøpe Håndboken her.

Medlemmer av Brukergruppe Spenningskvalitet for også rabatt ved kjøp av Brukerguide Spenningskvalitetsinstrumenter.

Har du spørsmål? Kontakt oss i PQA og få svar på det du skulle lure på om gruppen.


Tilbake til forsiden