EMC i Smarte Nett er fullført

Det toårige forskningsprosjektet EMC i Smarte Nett er nå avsluttet. PQA rundet prosjektet med et heldagskurs som ble holdt 11. desember.

EMC-nett har pågått siden april 2018, og avsluttes nå i desember 2019. Prosjektet har hatt tre hovedtemaer: Elbil, solcelleanlegg og smarthus. Målet har vært å kartlegge og løse nye typer EMC-problemer som kunne ramme ny teknologi innen de tre kategoriene. For hver av de tre temaene er det produsert en fyldig rapport og en mer sammenfattet veileder. Rapportene dokumenterer alt som er gjort i prosjektet, og veilederne gir ulike oppsummeringer ment for praktisk problemløsing. Til slutt er alle resultatene sammenfattet i en håndbok som skal samle alt på ett sted. Håndboken er ment å være rask å slå opp i, samtidig som den gir teoretiske innføringer i viktige relevante tema. Slik kan fagfolk både få rask oversikt og finne stoff for å lære mer om problemårsakene.

Gjennomført kurs


Kurset fokuserte på problemene som er blitt oppdaget og løst gjennom prosjektet. Grunnleggende innføring i relevant teori ble også gitt. Blant annet inkluderte dette standardiseringsarbeid på global og lokal skala, samt en egen time om kraftelektronikk. Kurset ble avholdt i PQAs daglige tilholdslokale hos Startup Campus i Oslo. Agendaen ble publisert i et tidligere innlegg, og kurset ble gjennomført med gode tilbakemeldinger.

Kursdagen


prosjektsiden kan du finne en fullstendig oversikt over publikasjonene og ressursene som er produsert. Mye av dette er åpent tilgjengelig, og vil vises med klikkbare lenker. Blant annet kan du laste ned elbilveilederen som er laget for å gi oversikt over de vanligste ladeproblemene. Der gis det også forslag til feilsøkingsmetode for å finne feil og løsninger på de ulike problemene. Andre ressurser som er publisert gjennom prosjektperioden er populærvitenskapelige publikasjoner, webinar og presentasjonsfiler.


Vi ser frem til et 2020 med nye utfordringer. Frem til da ønsker vi alle en god jul, et godt nyttår, og en aldeles fortreffelig god spenningskvalitet.


Tilbake til forsiden

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *