Kurs: Håndtering av nye typer EMC-problemer


Mot avslutningen av FoU-prosjektet EMC-nett holder vi et kurs hvor vi skal dele erfaringene fra prosjektet. Kurset skal bidra til at personell i nettselskap får kjennskap til ulike typer EMC-problemer, hva som forårsaker dem, og hvordan de bør håndteres. Dette inkluderer ikke minst hva nettselskapet er og ikke er ansvarlig for, og hvilke krav som stilles til måleinstrumenter som kan brukes i dette arbeidet.

Innholdet i kurset bygger på erfaringer med feilsøking i case rundt hovedtemaene i prosjektet: Elbilladeproblemer, solcelleanlegg, og EMC-problemer i smarte hus og mikronett. Erfaringene er tidligere dokumentert i kurs, veiledere og artikler, som blir gjort tilgjengelig for kursdeltagerne i etterkant.

Du kan lese mer om prosjektet på prosjektsidene.

Kurs-agenda


09:30                 Velkommen, agenda og læringsmål                                                                           

09:40                 Håndtering av kundeklager ved elbilladeproblemer

Hvordan håndtere ladeproblemer forårsaket av jordfeil? Hva gjør man når kundens lys blinker, apparater i huset piper, og overspenningsvern i andre elbilladere ryker? Hvem har «skylda» om elbiler ikke vil lade? Elbilveilederen til EMC-nett prosjektet som ledd i kundehåndteringen.

10:40                  Fruktpause

10:50                  Overspenninger fra solcelleanlegg: Fallgruver, verninnstillinger og håndtering

Prosjektet har sett på problemstillinger rundt omformerstabilitet (som presenteres kort), men de fleste lurer på hvordan man håndterer innstilling av overspenningsvern i vekselretteren. Skal det trigge på 247 eller 253 V? Hva gjør man om spenningen ved inntaket er 253 V, men vekselretteren som er montert på nabobygget måler 256 V og kobler ut? Hvorfor trigger noen overspenningsvern når det ikke er overspenninger i nettet? Kan man be kunden benytte produksjonsbegrensning?

12:00                  Lunch

13:00                  Kraftelektronikk: Introduksjon og eksempler.

Hva bør du egentlig vite om kraftelektronikk? Hva er forskjellen på 6 og 12-puls likerettere og nyere kraftelektronikk, og hva betyr det for feilsøking av EMC-problemer? Hvorfor kan støynivåene til og med bli høyere enn før om du benytter filter til 6-puls likerettere på nyere typer kraftelektronikk?

14:00                 Snackpause

14:10                 Måleapparater: Holder det at måleinstrumentene er IEC 61000-4-30 klasse A? Hva er tilgjengelig av mer avanserte instrumenter?

Til og med Elspec instrumenter kommer til kort ved feilsøking av noen typer EMC-problemer. Gjennomgang av instrumenter (PQube 3, PQ Box 300 og Sirius) som kan måle høyfrekvent støy, og når og hvordan du bør bruke disse

15:10                 Ølpause (neida, men det blir sikkert veldig god kaffe og noe med tyggemotstand)

15:30                 Hvordan feilsøke spesielle EMC-problemer og hvor langt går nettselskapets ansvar?

Prosjektet har hatt en lang rekke case med ulike problemårsaker. Hvordan bør man generelt gå fram for å løse disse? Når bruker man avanserte instrumenter, og hvordan tolker man måleresultatene opp mot de nye kravene for høyfrekvent støy? Når er det kunden, produsenten/leverandøren eller nettselskapets som bør utbedre og hvordan bør man kommunisere med kunden om dette? Hva med LED-problemer, som det ser ut til å bli stadig mer av? Eksempelgjennomgang.

16:50                  Oppsummering

17:00                  Vel hjem!

Praktisk info


Lokasjon:              Kurset holdes på Startup Campus i Christian Krohgs gate 1 (200 m fra Oslo Plaza, 400 m fra Oslo S).

Tidspunkt:            11. desember 2019, kl 09:30 – 17:00

Pris:                      7 000 NOK eks. mva, inkludert veiledere.

Påmelding:           https://kursemcprob.splashthat.com/

Middag:                  For den av kurs-deltagerne som ønsker det er det også mulig å bli med på middag kl 19. Her deltar også de som skal på avslutningsmøte på EMC-nett dagen etter (avslutningsmøtet 12. desember er kun for prosjektdeltagerne).


Tilbake til forsiden

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *